Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

mamzawieszke
18:36
1426 e104 500
dziś, 6 lat już, K.
Reposted bymartullaniveaflyingheartczylipapryczkaczilicomiendoliricayouaresonaivemagdakmrsnobodyygoraca-czekoladarelationshitendlesslove16czekoladowezatracenieemtezmazupe
mamzawieszke
18:35
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viamesoute mesoute

August 13 2017

mamzawieszke
21:28
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— E. Kołda

August 02 2017

08:08
7144 1fbb 500
08:06
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
mamzawieszke
08:06
Ty ogólnie taka jesteś. Cały czas smutna. Tak jakbyś cały czas się czymś martwiła. I wydaje mi się, że za dużo myślisz. 
— Sara.
Reposted fromsilentsoul silentsoul viaspokodama spokodama

July 30 2017

mamzawieszke
18:14
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu vialaluna laluna
16:16
2496 2be7 500
Reposted fromblutelf blutelf viashithappenss shithappenss
mamzawieszke
16:15
0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth vialaluna laluna

July 25 2017

mamzawieszke
14:01
Pojąć nie mogę, dlaczego dokładniej pamięta się rozpacz, nieporozumienia, klęski, niż te spokojne, wspólne szczęścia.
— Krystyna Siesicka

July 17 2017

mamzawieszke
21:26
Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
Reposted fromnicotine nicotine viacoolstorybro23 coolstorybro23
mamzawieszke
21:25
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vialaluna laluna
mamzawieszke
21:23

Czasem mam problem i nikomu nic nie mówię, czasem po prostu nie chcę, lecz częściej nie umiem.

— KaWu
Reposted fromextract extract viaspokodama spokodama
mamzawieszke
21:23

- Co się stało?  - Proszę, nie pytaj, bo będę musiała jakoś Ci odpowiedzieć, a to oznacza, że będę musiała o tym myśleć. I wtedy zacznę płakać. I boję się, że nie będę mogła przestać
mamzawieszke
21:22
Niektórzy są źli, bo nie kochają siebie. Inni bywają trudni, bo wiele wycierpieli i chcą za to ukarać cały świat. Jeszcze inni dali się oszukać i sądzą, że zapewnią sobie lepszą ochronę, jeśli będą niemili dla otoczenia. Zdarzają się i tacy, którzy zaznali gorzkich rozczarowań, więc zamknęli serce, mówiąc sobie, że nie przeżyją takich przykrości ponownie, jeśli nie będą niczego oczekiwać. Inni są egoistami, ponieważ uważają, że wszyscy tacy są i będą szczęśliwsi, jeśli postawią siebie na pierwszym miejscu. Tych wszystkich ludzi łączy jedno - jeśli takiego pokochasz, zaskoczysz go, bo on się tego nie spodziewa. Większość zresztą nawet nie zechce w to początkowo uwierzyć, bo wyda im się to nienormalne. Ale jeśli wytrwa się i udowodni im, że to prawda, na przykład poprzez bezinteresowne czyny, można nimi tak wstrząsnąć, że odmieni się ich wizje świata, a przy okazji relacje między wami.
— 'O człowieku który chciał być szczesliwym.' Laurent Gounelle .
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaspokodama spokodama
mamzawieszke
21:19
– Masz czasem uczucie, że nic Ci się nie zdarzy? – Tak. I nic się nie zdarza, co z tego?
— The Sopranos (S01E08)
Reposted fromemptywardrobe emptywardrobe viaspokodama spokodama
mamzawieszke
21:18
9180 580b
Reposted frommhsa mhsa viaPicki91 Picki91
mamzawieszke
21:17
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viaPicki91 Picki91
mamzawieszke
21:17
- No tak, ludziom się wydaje, że nie chciało mi się żyć, a mnie się chciało i chce. Bardzo. Tylko powiedz: jak?
— Halina Poświatowska (O swojej próbe samobójczej)
Reposted fromovermind overmind viaPicki91 Picki91
21:16
3399 49ca 500
Reposted fromimissthesleep imissthesleep vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl