Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

mamzawieszke
21:02
Jestem pytaniem.
Reposted frompaatryk paatryk

June 17 2017

mamzawieszke
21:08
8462 bdde
Reposted fromvintage-style vintage-style viapannakies pannakies
mamzawieszke
20:19
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamesoute mesoute
mamzawieszke
20:11
Słyszę więcej, czuję więcej, widzę więcej - i to trochę ciężkie dla mnie, odkąd wiem.
Reposted fromorchis orchis

June 16 2017

mamzawieszke
20:23

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax vialaluna laluna
mamzawieszke
20:22
'' dziękuję, że jesteś '' - najpiękniejsze słowa, jakie można od kogoś usłyszeć.
Reposted fromwithout-something without-something vialaluna laluna

June 12 2017

mamzawieszke
21:12

za łatwo uciekasz

— wiadomość 01:30
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viawiks wiks
mamzawieszke
21:12
W życiu człowiek musi wiedzieć trzy rzeczy - od czego ucieka, do czego ucieka i po co.
— Adriana Trigiani
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawiks wiks
mamzawieszke
21:12

Jeszcze trochę czekaj 

Jeszcze trochę, 

ja też nie jestem szczęśliwy.

— (z listu M. Hłaski do A. Osieckiej, 7.12.58r.)

Reposted frompanimruk panimruk viawiks wiks
mamzawieszke
21:11
może zgubiliśmy się oboje?
— M.Hłasko
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viawiks wiks

June 09 2017

mamzawieszke
23:38
5825 f2a8
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viainsanedreamer insanedreamer
mamzawieszke
23:37
Pomóż mi, proszę.. 
— Tylko ze sama nie wiem jak.

June 04 2017

mamzawieszke
21:19
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chce to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viawiks wiks
mamzawieszke
21:18
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viawiks wiks
mamzawieszke
21:16
KRYZYS DWUDZIESTOLATKA: Okres zapaści umysłowej występującej między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, często spowodowany niezdolnością do znalezienia się poza szkołą i innym otoczeniem o ustalonej strukturze i powiązany z uzmysłowieniem sobie samotności jednostki. Często bywa początkiem zainteresowania rytualnym przyjmowaniem substancji farmaceutycznych.
mamzawieszke
21:16
Życie potrafi być skąpe: mijają dni, tygodnie, miesiące, lata i nic się nie wydarza. A potem uchylamy jakieś drzwi (...) i nagle przez szczelinę wdziera się istna lawa. W jednej chwili nie mamy nic, a już w następnej aż tyle, że trudno sobie z tym poradzić.
— Paulo Coelho - "Jedenaście minut"
Reposted frompomruki pomruki viawiks wiks
mamzawieszke
21:14
Słowa są czasami niewystarczające. Najgłębsze uczucia wyrażamy spojrzeniem.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacoolstorybro23 coolstorybro23

May 31 2017

mamzawieszke
15:21
0655 a9bc 500
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viamesoute mesoute
mamzawieszke
15:21
Chcę być częścią jego świata. Nie całością.
Reposted fromte-quiero te-quiero viamesoute mesoute
mamzawieszke
15:20
3563 6850 500
Reposted fromsarazation sarazation viawiks wiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl