Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

mamzawieszke
16:57
Reposted fromdimer dimer viascorpix scorpix
mamzawieszke
16:57
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viascorpix scorpix

September 16 2018

mamzawieszke
21:23
Płaczesz? To dobrze. Jeśli jeszcze człowiek potrafi płakać, to wszystko można zacząć.
— Marek Hłasko

September 14 2018

17:47
3788 8fc0
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viascorpix scorpix
mamzawieszke
17:47
4893 bfda
Reposted fromnazarena nazarena viascorpix scorpix
mamzawieszke
17:46

September 11 2018

mamzawieszke
13:05
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viawiks wiks

August 17 2018

mamzawieszke
14:08
5759 0abd 500
Reposted fromjagodowykubek jagodowykubek viascorpix scorpix
mamzawieszke
14:07
6890 ec6a 500
mamzawieszke
14:06
mamzawieszke
14:06
2000 6339 500
Reposted frompastelowe pastelowe viainsanedreamer insanedreamer
mamzawieszke
14:06
3071 fa07 500
Reposted fromartlover artlover viainsanedreamer insanedreamer

August 02 2018

mamzawieszke
18:07
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie. 
— Brian Tracy
Reposted frompinkdress pinkdress viascorpix scorpix
mamzawieszke
18:06
Bez przerwy uciekam. Nie wiem, jak przestać.
— Wiek Adaline / The Age of Adaline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viascorpix scorpix

July 31 2018

mamzawieszke
20:26
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
mamzawieszke
20:26
4046 1caf
Reposted fromxalchemic xalchemic viacoolstorybro23 coolstorybro23
mamzawieszke
20:21
Czasami bierzemy na siebie całą winę tylko po to, żeby druga osoba mogła czuć się dobrze, a my zbywamy to krótkim “ja sobie jakoś poradzę”. A później lądujemy na kozetce psychiatrycznej zastanawiając się, co poszło nie tak.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaguerriera guerriera

July 15 2018

mamzawieszke
15:47
mamzawieszke
15:33
Cokolwiek się dzieje, pamiętaj, że nic nie jest końcem świata. 
— .
Reposted bycharlotte99mysweethearttiammistakerealfakesleeplessnightmalaczarnaa

July 10 2018

mamzawieszke
21:43

- (…) W młodych ludziach jest tak niewiarygodnie wielka potrzeba, żeby ktoś im opowiedział, wytłumaczył, wskazał. Potrzymał za łapkę i akceptował. Żeby powiedział: „Kochanie, jesteś w porządku, nawet jeśli zrobiłaś(eś) coś, co nie wyszło, jak chciałaś(eś)”. Są spragnieni akceptacji i czułości. Zwykłego zrozumienia i zainteresowania nimi.

- Potrzebują mądrych, towarzyszących im dorosłych?

- Takich dorosłych dzieci wręcz łakną. Osamotnionych ludzi jest bardzo dużo, a młodzi ludzie odczuwają osamotnienie najmocniej. Owszem, radzą sobie, jak umieją. Pójdą na przykład na piwo i będą się przechwalać, kto więcej wypił. Nie potrafią powiedzieć sobie nawzajem: „Jest mi do dupy!”. Boja się skompromitować, bo nie uczy się ich mówić prawdy o sobie. Nie zdaja sobie sprawy z tego, ze inni czują podobnie. Ludziom jest łatwiej nawet w czasie najtrudniejszych przeżyć, gdy nie są osamotnieni. Ale my wolimy fałsz! Zycie społeczne jest w kapitalizmie fałszywe.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl