Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

mamzawieszke
19:47
Na pewno nie można powiedzieć, że to źle, że ktoś ma dobre serce. Może bardziej chodzi tu o stawianie granic, czyli im lepsze masz serce, tym więcej wysiłku musisz włożyć w budowanie asertywności. To jest zadanie, nad którym musisz się pochylić, bo ludzie wykorzystują tę twoją dobrotliwość. Taka jest ludzka natura, że wykorzystuje słabości drugiego, nawet jeśli robi to nieświadomie. Zło istnieje w nas i wokół nas w przeróżnych kształtach i postaciach.
— Jakub Gierszał

October 13 2017

21:05
3803 3e7f
Reposted fromkniepuder kniepuder viagdziejestola gdziejestola
mamzawieszke
21:04

September 14 2017

mamzawieszke
21:06
Człowiek, który cierpi, nie mówi już nic albo prawie nic, a na pewno nie krzyczy.
— fragment listu narkomana w "Ty zaraziłeś ich narkomanią" Marka Kotańskiego
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viawiks wiks
mamzawieszke
21:05

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viashithappenss shithappenss
mamzawieszke
21:04
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viapengin pengin
mamzawieszke
21:04
Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.
— Marek Hłasko
Reposted fromintryga intryga viaPicki91 Picki91
mamzawieszke
21:03
jak po wielu miesiącach zaczynasz się przed kimś otwierać, aż nagle dostajesz nóż w plecy. też tak macie? 
— x
Reposted bysinfoniademiedo sinfoniademiedo

September 10 2017

mamzawieszke
19:41
Za dużo pamiętam [...]. Nie powinno się tyle pamiętać. Człowiek nie beczka. Nie wszystko się w nim zmieści. A najgorsze, kiedy zacznie się przelewać.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
mamzawieszke
19:41
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromweightless weightless viamesoute mesoute
19:23
8123 914c 500

Zdzisław Beksiński, “Depresja, 1956

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapengin pengin

September 03 2017

mamzawieszke
19:56
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
mamzawieszke
19:55
Po pierwsze: Stawiaj na siebie. Zawsze. Nikt nie jest ważniejszy niż Ty. A jeżeli ktoś sprawi, że tak czujesz czy myślisz - nie ma racji. Pamiętaj. Ty jesteś najważniejszy w całym swoim życiu.
— przemyślenia egoistki? nie sądzę.
Reposted fromniskowo niskowo viabadassfromhell badassfromhell
mamzawieszke
19:54
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— serplesniowy.soup.io
mamzawieszke
19:53
2319 5e20

August 30 2017

mamzawieszke
22:05
0174 6924 500
Kraków, Twardowskiego, emenemsy.
Reposted fromredshadow redshadow vialaluna laluna

August 28 2017

mamzawieszke
21:45
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska, "Granica"
mamzawieszke
21:44
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe viabadassfromhell badassfromhell
21:43
mamzawieszke
21:43
"Rany nie zabliźnią się, jeśli nie są odsłonięte. Gdy je zasłonisz, wypełnią się jeszcze większą ropą". A ludziom wydaje się, że im mniej pokażą, tym lepiej, tym bezpieczniej.
— OSHO
Reposted fromavooid avooid viabadassfromhell badassfromhell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl