Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

mamzawieszke
20:51
Są pewne pytania, których się nie zadaje z obawy przed odpowiedzią.
— Agatha Christie
mamzawieszke
20:51
Tak bardzo chcesz czuć się potrzebna i tak bardzo wiesz, że nie jesteś
Reposted fromhypnotic8 hypnotic8 viacoolstorybro23 coolstorybro23
mamzawieszke
20:49
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu viacoolstorybro23 coolstorybro23
mamzawieszke
20:44
Jest jak jest. Nic mnie nie boli, tylko ta pustka we mnie. Jakby jakaś pompa wyssała ze mnie wszystko. Jakże zazdroszczę ludziom pogodzonym z codziennością życia. Za nic bym im tego pogodzenia nie zabrał, tylko chciałbym też trochę tego mieć w sobie. Gotów byłbym żebrać o trochę spokoju. Ale u kogo żebrać? Kto mi może ofiarować trochę spokoju, trochę smaku życia?
— Edward Stachura, Pogodzić się ze światem
20:43
6637 9dc8 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaguerriera guerriera

June 19 2017

22:01
0459 df54 500
Reposted frommakswilczur makswilczur vialaluna laluna
mamzawieszke
22:01
Reposted frominsanedreamer insanedreamer vialaluna laluna
mamzawieszke
22:01
mamzawieszke
21:59
Nie chciałam, aby zostawiał mnie w spokoju. Chciałam, aby ktoś zadawał mi pytania. Potrzebowałam tego. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viacoolstorybro23 coolstorybro23
mamzawieszke
21:58
gdybyś wiedział to wszystko...
— byłoby mi łatwiej, chyba
mamzawieszke
21:50
5746 a1b2 500
Reposted bySkydelanZoonk11ohmydeer
mamzawieszke
21:03
mamzawieszke
21:02
Jestem pytaniem.
Reposted frompaatryk paatryk

June 17 2017

mamzawieszke
21:08
8462 bdde
Reposted fromvintage-style vintage-style viapannakies pannakies
mamzawieszke
20:19
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamesoute mesoute
mamzawieszke
20:11
Słyszę więcej, czuję więcej, widzę więcej - i to trochę ciężkie dla mnie, odkąd wiem.
Reposted fromorchis orchis

June 16 2017

mamzawieszke
20:23

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax vialaluna laluna
mamzawieszke
20:22
'' dziękuję, że jesteś '' - najpiękniejsze słowa, jakie można od kogoś usłyszeć.
Reposted fromwithout-something without-something vialaluna laluna

June 12 2017

mamzawieszke
21:12

za łatwo uciekasz

— wiadomość 01:30
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viawiks wiks
mamzawieszke
21:12
W życiu człowiek musi wiedzieć trzy rzeczy - od czego ucieka, do czego ucieka i po co.
— Adriana Trigiani
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawiks wiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl