Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

mamzawieszke
17:23
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viarenegade4ever renegade4ever
mamzawieszke
17:21
Reposted frombluuu bluuu viainsanedreamer insanedreamer
17:21
8215 f22c 500
Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer
17:20
8298 6ddc

caryled:

“Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.”

Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer
mamzawieszke
17:19
7737 4d8a
Reposted frommephedron mephedron viainsanedreamer insanedreamer
mamzawieszke
17:17
3966 dc70
oh
Reposted bytumblr-personlongfish

March 14 2017

21:28
1745 ec91
Reposted fromsunlight sunlight viainsanedreamer insanedreamer
mamzawieszke
21:27
Nie to się liczy, tak pod koniec dnia
Trzeba odnaleźć kogoś do drurzyny świat kontra ja
Świat kontra my i wiesz o czym mówię
Trzeba odnaleźć kogoś, kto cię tak rozumie
Trują nam o ślubie, ale my mamy czas
Jeśli nie jutro, pojutrze - na bank
— ❤ .

March 12 2017

mamzawieszke
15:18

Związek jest po to aby wznosić, nie dołować. I nie mówię tu o stwarzaniu fałszywych złudzeń typu: możesz być najlepszy. Chodzi o słowo „spróbuj”. Chodzi o moment, kiedy ty jesteś już bliski rzucenia wszystkiego a ta druga osoba podchodzi do ciebie i mówi: zrób to jeszcze raz. Dla siebie.

Związki są po to aby ta druga osoba nas wspierała i motywowała do tego, abyśmy byli lepsi. Abyśmy budowali swój świat, a nie pierdzieli w stołki. Bądź z kimś kto cię uskrzydla, a nie wiąże ci jaja w supeł.

Reposted byworthitmodalna

March 11 2017

23:52
Ja wiem nie trzeba tak, ja wiem ja wiem, ale kiedy przyjaciel wyciąga rękę, zasłaniam głowę jak przed ciosem, zasłaniam się przed ludzkim gestem, zasłaniam się przed odruchem czułości

OSTATNI DZIEŃ LATA / THE LAST DAY OF SUMMER

Reżyseria: Tadeusz Konwicki

(via nadziejawkawie)

mamzawieszke
23:51
Prędzej czy później zwariować muszę, bo się nie w świecie, ale w sobie duszę.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromtutaj tutaj viainsanedreamer insanedreamer
23:51
5527 f2b9
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
mamzawieszke
23:51
Cóż, nie byłem kimś takim, kto wart byłby pamiętania.
— Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”
Reposted fromlifeless lifeless viainsanedreamer insanedreamer
23:50
mamzawieszke
23:50
5534 e115
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viascorpix scorpix
mamzawieszke
23:50
9805 2811 500
Reposted fromoll oll viascorpix scorpix
mamzawieszke
23:49
9276 9567 500
Reposted fromoll oll viascorpix scorpix
mamzawieszke
23:48
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viascorpix scorpix
mamzawieszke
23:48
5537 994a
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem viascorpix scorpix
mamzawieszke
23:47
Wiesz, serce może pęknąć, ale i tak bije dalej.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl