Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2019

mamzawieszke
17:14
6514 a81b 500
Jon Frederickson, Kłamstwa którymi żyjemy.
Reposted frommhsa mhsa viapengin pengin
mamzawieszke
17:10
Uwielbiam ludzi, którzy potrafią mnie rozbawić. Naprawdę myślę, że najbardziej ze wszystkiego, lubię się śmiać. Śmiech leczy niezliczoną liczbę chorób i jest prawdopodobnie najważniejszą cechą człowieka.
— znalezione
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viashithappenss shithappenss
mamzawieszke
17:09
To co po nas zostaje, to energia z relacji z drugim człowiekiem. Ważne, co zostawiliśmy z siebie w innych.
— Lidia Popiel
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapengin pengin
mamzawieszke
17:09
8531 6185 500
Reposted frompiehus piehus viainsanedreamer insanedreamer
mamzawieszke
17:08
7289 d70f 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viainsanedreamer insanedreamer
17:07
0604 577e

September 03 2019

mamzawieszke
21:22
Są dwie rzeczy do wyboru: albo strzelić sobie w łeb, albo wziąć się w ręce i nie pozwalać sobie myśleć.
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 1 VII 1931
Reposted fromSpetana Spetana viastuckedinsoul stuckedinsoul
mamzawieszke
21:20
9834 1841 500
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaundonee undonee
mamzawieszke
21:18
3069 d7da
Reposted fromEtnigos Etnigos viakudlaty kudlaty

September 02 2019

mamzawieszke
18:28
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
mamzawieszke
18:24
2553 fa07 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viawarkocz warkocz
mamzawieszke
18:22
1819 45df 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viawarkocz warkocz
18:21
0940 8427
mamzawieszke
18:21
1329 4992 500
Reposted fromprecelka precelka viaHanoi Hanoi

August 28 2019

mamzawieszke
21:03
7447 7440 500
Reposted fromcontigo contigo viaMigotliwa Migotliwa

August 13 2019

mamzawieszke
20:40
Reposted fromweightless weightless viafreeway freeway
mamzawieszke
20:39
Nigdy nie wiesz, ile czasu ci zostało.
— Stephenie Meyer
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viafreeway freeway

August 11 2019

mamzawieszke
20:04
4816 7a12 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viafreeway freeway
mamzawieszke
20:03
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Reposted fromfindmyway findmyway viainsanedreamer insanedreamer

August 10 2019

mamzawieszke
20:39
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl