Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2019

mamzawieszke
21:21
2301 cbe5 500
tak wielu już nie ma
Reposted bysidningfiurka
mamzawieszke
21:18
mamzawieszke
21:18
Opowiedziałem setki żartów i anegdot, rozbawiałem ludzi do łez, kiedy tak naprawdę chciało mi się płakać. Zawsze dławił mnie smutek, nieważne, jak głośno bym się śmiał.
— Tomasz Mazur, „Fiasko. Podręcznik nieudanej egzystencji”

May 06 2019

mamzawieszke
21:21
6822 f492
Reposted frommiststueck miststueck vialegilimencja legilimencja

April 30 2019

mamzawieszke
20:37
2951 4245 500
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapengin pengin
mamzawieszke
20:37
8087 ee5d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapengin pengin
mamzawieszke
20:36
2342 9640 500
dlaczego musi być tak pięknie zawsze?
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapengin pengin

April 28 2019

mamzawieszke
21:16
mamzawieszke
21:15
2675 3603 500
mamzawieszke
21:14
7935 4060 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viamuladhara muladhara
mamzawieszke
21:14
8544 27b7 500
Reposted fromcotarsky cotarsky viaHanoi Hanoi
21:13
8513 b56e
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamuladhara muladhara

April 24 2019

mamzawieszke
21:30
0655 d8af 500
Reposted bySkydelaniammistakekatiszfeeglooimpressionante
mamzawieszke
21:29
Nie wierzyłem w cuda, bo nawet jeśli się przydarzały, to nie mnie.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawiks wiks
mamzawieszke
21:26
0803 c2e0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamuladhara muladhara

April 01 2019

mamzawieszke
07:28
Gdybym tylko mógł wziąć roczny urlop od wszystkiego, kupić przyczepę, podróżować z tobą po całym świecie, dobrze jeść, pić i tak spać z tobą przez wszystkie noce, a rankiem wstawać powoli, dojrzeć przez okno jakiś las, spacerować wokół jeziora, położyć się w trawie, zmrużyć oczy w słońcu; tylko rok, a potem byłbym gotów wrócić i już nie prosiłbym o nic więcej dla siebie. Nie mam żadnych pretensji do życia, tylko żeby czasami zwolniło ten ucisk na szyi. Żeby tylko pozwoliło trochę żyć.
— Judith Katzir
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawiks wiks
mamzawieszke
07:27
9315 476d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaHanoi Hanoi

March 28 2019

mamzawieszke
15:00
2836 2a38 500
Reposted fromLunarr Lunarr viafreeway freeway
mamzawieszke
14:59
9340 e1a8 500
chyba spróbuję
Reposted fromniezwykla niezwykla viascorpix scorpix

March 26 2019

mamzawieszke
21:07
Kiedy ostatni raz dbałeś o swoją duszę ? Kiedy ją wyczyściłeś ze szlamu opinii innych ludzi, kiedy powiedziałeś jej nie cierp, albo zostaw, bo to Cię krzywdzi, kiedy powiedziałeś, że Twoje własne przekonania na swój temat są już nieaktualne...Dbamy o nasze ciało, zapominając o duszy, 
a ona biedna się miota i sprawia, że ciało niedomaga. 
Także wyczyśćcie swoje dusze, żeby wszystko się zgadzało.
— "Współcześni samym sobie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaguerriera guerriera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl